Imate li pitanja? KONTAKTIRAJTE NAS!

DVD Kotoriba

040 683 012

U slučaju požara nazovite

112

O nama

O nama

Zaštita od požara u predvatrogasno doba

U drugoj polovici 19.stoljeća u Kotoribi je samo mali broj kuća bio zidan, a ostale su bile napravljene od drveta i blata te pokrivene slamom ili trstikom. Dim se iz peći dizao direktno u potkrovlje, jer kuće nisu imale dimnjake, što je često dovodilo do požara. Najveći požar dogodio see 1878., koji je u prah i pepeo pretvorio 90% kućanstava u Kotoribi. Da bi se smanjio broj požara, vlasti su donijele naredbu da svaki domaćin mora imati ovaj pribor za gašenje požara:
-kraj bunara mora biti vodom napunjena bačva
-uz stup kraj vrata mora biti pričvršćena kuka na dugom dršku
-slamnata metla na dugom dršku
-ljestve duljine 3 metra
Ulična vrata nikad nisu smjela biti zaključana da bi, u slučaju požara, svaki prolaznik mogao intervenirati.

 

Osnivanje DVD-a Kotoriba

Dobrovoljno vatrogasno društvo je u Kotoribi osnovano na inicijativu Jakoba Hiršlera( vlasnika pilane) te mjesnih obrtnika i trgovaca, s osnovnim ciljem zaštite svoje imovine od požara. Bilo je to 31.10.1888.
Od osobne opreme vatrogasci su imali samo kape, a Društvo je posjedovalo ručne štrcaljke i cijevi. Spremište je bilo smješteno u štali gospodarske grofovske zgrade, nasuprot sadašnjeg vatrogasnog doma. Sredstvima općine i J.Hiršlera, nabavljene su dvije ručne šprice i to jedna koja je crpila vodu iz bunara u rezervoar druge šprice, koja je tu vodu izbacivala na objekat zahvaćen vatrom.
Nakon 2.svj.rata DVD nije postojao u Kotoribi. Tada je Ignac Golubić dobio naređenje da sakupi bivše vatrogasce, radi ponovnog osnutka DVD-a. Prva briga im je bila da omasove društvo, da osposobe opremu za rad i da se za sve članove nabave uniforme.

 

Vatrogasni dom i oprema

1951. društvo dobiva vatrogasnu autocisternu. Sredstva su prikupljana dvije godine. Autocisterna je bila sastavljena od raznih novih i starih dijelova, ali je dugo vremena služila svrsi. Autocisternu je trebalo smjestiti u premalo i dotrajalo spremište pa je taj nedostatak prisilio odgovorne u DVD-u i općini na odluku o izgradnji novog doma i spremišta.
1960. upravni odbor donio je odluku da se počnu prikupljati sredstva za izgradnju doma. Financijska sredstva prikupljala su se do 1965. Općina Čakovec dodijelila je zgradu bivše četkarske radionice“Lav“. U studenom 1965. Mjesna zajednica Kotoribe organizirala je dobrotvornu radnu akciju na gradilištu budućeg vatrogasnog doma. U akciji je sludjelovao velik broj omladinaca i učenika osnovne škole, koji su čistili cigle od porušene zgrade četkarske radionice i pripremali teren za gradnju. Izgradnja doma počela je u rano proljeće 1966. Dom sa spremištem bio je dovršen i predan na uporabu 30.4.1967.
1965. Kotoriba je doživjela katastrofalnu poplavu u kojoj je stradala autocisterna i više nije bila za upotrebu pa ju je trebalo podvrći generalnom popravku. 1978. Nabavljeno je navalno vozilo.

 

Vatrogasna limena glazba

Nekoliko godina nakon osnutka DVD-a, oformljena je i prva limena glazba od 15 članova. Ta limena glazba vatrogasaca, bila je nosilac kulturnog i zabavnog života u selu. Nije bilo ni jedne priredbe ili svećanosti, kao što su svadbe, plesovi, sprovodi, ispraćaj vojnika, a da oni nisu sudjelovali. Nažalost, limena glazba je često bila iskorištavana u političke svrhe te je zbog toga došlo do nesloge između članova. Sve ih je više odustajalo od sviranja, a neki su bili pozvani pod oružje za vrijeme 1.svj.rata.
Do obnove limene glazbe došlo je 1924. kada su okupljeni muškarci voljni da nauče svirati u „pleh muzici“. Često su svirali marševe ulicama Kotoribe.

 

Predsjednici DVD-a Kotoriba

1. Osnivač i prvi predsjednik Jakob Hiršler 1888.
2. Hajdu Lajoš 1924.
3. Vjekoslav Nađ 1939.
4. Stjepan Ludaš 1945.-1955.
5. Ivan Vidović 1955.-1958.
6. Stjepan Trstoglavec 1959.-1960.
7. Ferdo Habuš 1960.-1961.
8. Jakob Fundek 1961.-1966..
9. Drago Matotek 1966.-1973.
10. Stjepan Nađ 1974.-1976.
11. Josip Marđetko 1977.-1980.
12. Stjepan Svrta 1981.-1986.
13. Ljudevit Plačko 1987.-1993.
14. Stjepan Nađ 1994.-1995.
15. Julije Jauk 1995.-2004.
16. Gabrijel Friščić 2004.-2017.
17. Stanko Vugrinčić 2017.-

 

DVD Kotoriba danas

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kotoriba danas je stručna i humanitarna udruga, kojoj je glavni cilj zaštita od požara i drugih elementarnih nepogoda, kao što su poplave, prometne nesreće, razne tehničke intervencije i slično. Stoga možemo reči da smo jedina operativna snaga obrane koja može izvršavati takve zadatke u našoj Općini.
Nakon 130 godina rada, možemo se pohvaliti sa 80-ak aktivnih članova, čija je stručna osposobljenost dobra garancija pri obavljanju vatrogasnih djelatnosti, jer imamo: 12 ispitanih vatrogasaca, 30 vatrogasaca I. klase, 6 vatrogasnih dočasnika, 7 vatrogasnih dočasnika I. klase, 6 vatrogasnih časnika, 1 vatrogasnI časnik I. klase, 2 počasna vatrogasna časnika i 2 viša počasna vatrogasna časnika, te imamo 15 vatrogasaca osposobljenih za razne specijalne djelatnosti.
Članovi našeg društva aktivno sudjeluju u svim organiziranim manifestacijama koje se održavaju u Kotoribi, kao što su Kotoripski fašenk, Dani šibe i ribe, proslava Dana općine, kao i u crkvenim svetkovinama.
Imamo dobru suradnju sa ostalim vatrogasnim društvima unutar naše Županije, kao i izvan granica Hrvatske. Prisustvujemo na svim godišnjim skupštinama unutar naše zajednice općina, a izvan granica dobre prijateljske odnose njegujemo sa DVD-om Murakeresztur.

© DVD Kotoriba 2018. Sva prava pridržana. Design by Georg.

Tražilica